[MEC id="1582"]

Działalność naszego kościoła reguluje Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w RP z dn. 20.02.1997 r., która nadaje nam szereg praw, na przykład umożliwia udzielanie ślubów ze skutkiem prawnym oraz prowadzenie nauki religii w ramach systemu oświaty.

Nasze spotkania mają charakter otwarty. Można w nich uczestniczyć, nie będąc zadeklarowanym członkiem Filadelfii. Zapraszamy wszystkich, niezależnie od wyznania, pochodzenia, statusu materialnego, wykształcenia, rasy, wieku, orientacji seksualnej. Spotkanie jest także transmitowane online na Facebooku, więc jeśli nie uda ci się przyjść, obejrzyj nasz streaming.

Nasze spotkania mają charakter ekumeniczny i można w nich uczestniczyć bez deklaracji przynależności. Szanujemy inne kościoły i wspólnoty chrześcijańskie. Zależy nam na zdrowych wzajemnych relacjach.

Niedzielne spotkania trwają około dwóch godzin. Uwierz, czas mija bardzo szybko.

Na nabożeństwa możesz przyjść z dziećmi. Nie musisz się martwić, że będą się nudzić. Mamy dla nich zajęcia Kościoła Dziecięcego Filadelfia Dzieciaki, prowadzone przez doświadczony i przyjazny zespół. Spotkania odbywają się równolegle do nabożeństwa w sali znajdującej się po prawej stronie wejścia na salę główną.

Mamy możliwość spotykać się w tygodniu w ramach grup domowych, nazwanych Dobre Domy. Zgromadzamy się na nich najczęściej w prywatnych mieszkaniach, w grupkach od kilku do kilkunastu osób. Podczas około dwugodzinnych spotkań Dobrych Domów rozmawiamy, studiujemy Biblię, wspieramy się i inspirujemy wzajemnie.

Jeśli zainteresowała Cię taka forma relacji i chcesz uczestniczyć w spotkaniach, zgłoś się do nas przez formularz kontaktowy.

Osobom na początku drogi, które chcą poznać podstawy wiary i wzrastać w Bogu proponujemy cieszący się uznaniem kurs Alfa. Zapraszamy Cię także do udziału w kursie Nowe Kroki, podczas którego będzie można pogłębić swoją wiarę.

W każdy piątek odbywają się spotkania młodzieżowe, nazwane Dalej. Bierze w nich udział kilkadziesiąt młodych osób, które w radosnej i entuzjastycznej atmosferze doświadczają Boga i Jego dobroci. Uczestnicy mogą liczyć na opiekę duszpasterską doświadczonych liderów. Podczas naszych młodzieżowych piątków nawiązują się bliskie relacje i trwałe przyjaźnie.

Nasze zajęcia dla dzieci odbywają się również w ramach systemu oświaty. Młodzież spotyka się w budynku kościoła w piątki, a dzieci w niedziele podczas nabożeństwa głównego. Każdy uczestnik tych zajęć na zakończenie semestru i roku szkolnego otrzymuje świadectwo ukończenia lekcji religii. W przypadku chęci formalnego uczestnictwa w katechezie, należy ten akt zgłosić osobie prowadzącej zajęcia.